Terapi

1 time. Pris: 850,–

Hvad snakker man om under terapi? Det er vigtigt at gøre det, der virker for dig, med udgangspunkt i din livssituation. Derfor tager vi udgangspunkt i det du har det svært med her og nu, dvs. jeg vil ikke fokusere på eller spørge ind til din opvækst, medmindre det giver mening at gøre det.

Hvilken terapiform anvendes der? Min tilgang er hovedsageligt samtalefokuseret, og jeg benytter kropsorienteret terapiformer, hvis det giver mening for din healingsproces. Det kan f.eks. være åndedrætsøvelser, afspænding, kropsorienteret meditationer, o.l., hvor øget kropsbevidsthed er i centrum.

Dialogbog Første gang du kommer hos mig, får du en dialogbog, som bruges til noter, holde fokus og som vi tager udgangspunkt i hver gang vi mødes. Det er forskelligt hvor meget folk bruger dialogbogen derhjemme; nogle bruger den til logbog, andre bruger den til at huske hvad vi har talt om, og følge med i sin udvikling. Det er op til dig hvordan du vil bruge bogen, alt efter hvad der er brugbart for dig.

Hvor lang tid tager et terapiforløb? Vi taler sammen i 60 min. pr. gang.
Hvor ofte vi mødes er forskelligt fra person til person. Der er oftest to-tre ugers mellemrum mellem vi mødes, hvis du påbegynder et terapiforløb hos mig, så du får tid til at implementere de værktøjer vi sammen finder frem til virker for dig.
Det er ligeledes forskelligt hvor lang tid et terapiforløb varer. For nogen er et par samtaler nok, andre har behov for længerevarende forløb. Du mærker bedst hvad du har behov for. Det er dog vigtigt at du mærker relativ hurtig fremgang under et terapiforløb, ellers giver det ikke mening at fortsætte.

Det tager tid at vende sindet til nye tanke- og handlemåder, og derfor er det vigtigt at du er tålmodig med dig selv, når du påbegynder et terapiforløb. Det er ligesom når man begynder at træne. I nogle perioder vil der være stor synlig fremgang, andre gange synes man ikke det rykker noget. Sådan er det også, når man introducere sig selv for nye tanke- og handlemåder. Noget vil give øjeblikkelig mening, og det vil være nemt at implementere. Andet vil tage længere tid for sindet at omstille sig på, og vil derfor tage længere tid, før man mærker ændring. Men ligesom den trænede krop arbejder konstant, også når man ikke står nede i træningscentret og sveder, ligedan arbejder sindet hele tiden, også når vi ikke selv bemærker det.

Nøglebegreber
Samtale- og kropsterapi. Mestringsstrategier. Empowerment. Vaneændring. Kropsbevidsthed.
Hjemmeopgaver til implementering af nye tanke- og handlemåder.